alpinDent - software application for dental practices

Cloud aplikacija za
stomatološke ordinacije

- Elektronski karton pacijenata
- Odontogram
- Pametni zakazivač
- Portal u čekaonici
- Finansije
- Statistike i izvještaji
- Word šabloni za ponude, saglasnosti, dopise, izvještaje
- SMS i e-mai podsjetnik

   

alpinVox - software application for speech therapist

Cloud aplikacija za
logopede i defektologe

- Elektronski karton pacijenata
- Pametni zakazivač
- Dokumenta, zabilješke, anamneza
- Finansije
- Statistike i izvještaji
- SMS i e-mai podsjetnik

   

alpinFox - software application for beauty and hair salons

Cloud aplikacija za
kozmetičke i frizerske salone

- Elektronska evidencija klijenata
- Pametni zakazivač
- Dokumenta, zabilješke
- Finansije
- Statistike i izvještaji
- SMS i e-mai podsjetnik

   

alpinPix - software application for photographer studios

Cloud aplikacija za
foto studio

- Elektronska evidencija klijenata
- Pametni zakazivač
- GPS lokacije
- Finansije
- Statistike i izvještaji
- SMS i e-mai podsjetnik

Unaprijedite svoje poslovanje već danas!